Προπονητική THE LAB

TZANETAKIS LAB

Δημιουργούμε προπονητικές παρεμβάσεις που βελτιστοποιούν και διασφαλίζουν την αθλητική πρόοδο.

  • Επιστημονική γνώση και εμπειρία 30 ετών που οδηγεί σε αύξηση & βελτίωση επιδόσεων
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο θεμελιώνεται στο προπονητικό ιστορικό του κάθε αθλητή – ασκούμενου
  • Διευρύνουμε καθημερινά τους ορίζοντές μας για να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τα όριά σας